NAŠE SLUŽBY

PREZENČNĚ - ŽABČICE


Vstupní vyšetření

Vstupní konzultaci předchází analýza online dotazníku.

Úvodní rozhovor – anamnestický rozhovor - doplnění otázek z dotazníku, zhodnocení obtíží klienta

Individuální práce – využití pomůcek, materiálů a terapeutických strategií podle obtíží klienta

Závěrečný rozhovor – zhodnocení aktuálních potřeb klienta, doporučení dalšího postupu (např. podstoupit odborná vyšetření, navržení terapeutického plánu, zaškolení rodičů v provádění konkrétních cvičení a užívání pomůcek ke každodennímu procvičování.

CENA 1100 Kč

ONLINE


Vstupní konzultace 50 min.                     

Vstupní konzultaci předchází analýza online dotazníku a zhodnocení zaslaných videí.

Úvodní rozhovor – anamnestický rozhovor - doplnění otázek z dotazníku, zhodnocení obtíží klienta

Individuální práce – využití pomůcek, online materiálů a terapeutických strategií podle obtíží klienta

Závěrečný rozhovor – zhodnocení aktuálních potřeb klienta, doporučení dalšího postupu (např. potřeby objednat se ke klinickému logopedovi v místě bydliště či podstoupit odborná vyšetření, objednat se na návaznou online konzultaci), navržení terapeutického plánu (strategií, pomůcek a konkrétních cvičení).

CENA 1300 Kč


Navazující konzultace 30 min.

Úvodní rozhovor – zhodnocení pokroků, úspěchů a případných obtíží

Individuální práci – využití rozličných pomůcek, materiálů a terapeutických strategií podle obtíží klienta

Závěrečný rozhovor – zhodnocení a doporučení dalšího postupu, zaškolení rodičů

CENA 500 Kč

Navazující konzultace 45 min.

Prodloužení 30 min. konzultace dle individuálních potřeb klienta.

CENA 750 Kč

Navazující konzultace 30 min.       

Úvodní rozhovor – zhodnocení pokroků, úspěchů a případných obtíží

Individuální práci – využití rozličných pomůcek, online materiálů a terapeutických strategií podle obtíží klienta

Závěrečný rozhovor –  doporučení dalšího postupu, zaškolení rodičů

Navazující online konzultaci musí předcházet konzultace vstupní.

CENA 500 Kč


Ke konzultaci není třeba žádanka od lékaře.

Služby nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou.

Nejsme plátci DPH.

Odborník je vázán povinnou mlčenlivostí a respektování Vašeho soukromí dle GDPR.

NÁŠ TÝM


Mgr. Bc. Marie Nimbona

Klinický logopedMgr. Nikola Kunderová

Logoped ve zdravotnictví