NÁŠ TÝM


Mgr. Bc. Marie Nimbona

Klinický logoped, terapeut senzorické integrace, speciální pedagogMgr. Nikola Kunderová

Logoped ve zdravotnictví, speciální pedagog


NAŠE SLUŽBY

I. KLINICKÁ LOGOPEDIE

II. TERAPIE SENZORICKÉ INTEGRACE

III. PORADENSTVÍ ONILNE


Ke konzultacím není třeba žádanka od lékaře.

Služby nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Nejsme plátci DPH.

Odborník je vázán povinnou mlčenlivostí a respektování Vašeho soukromí dle GDPR.

I. Klinická logopedie

Vstupní vyšetření 50 min.

Vstupní konzultaci předchází analýza online dotazníku.

Úvodní rozhovor – anamnestický rozhovor - doplnění otázek z dotazníku, zhodnocení obtíží 

Individuální práce – využití pomůcek, materiálů a terapeutických strategií podle obtíží klienta

Závěrečný rozhovor – zhodnocení aktuálních potřeb klienta, doporučení dalšího postupu (např. další odborná vyšetření), navržení terapeutického plánu, zaškolení rodičů v provádění konkrétních cvičení a užívání pomůcek ke každodennímu procvičování.

CENA 1 100 Kč

Navazující konzultace 30 min.

Úvodní rozhovor – zhodnocení pokroků, úspěchů a případných obtíží

Individuální práci – využití rozličných pomůcek, materiálů a terapeutických strategií podle obtíží 

Závěrečný rozhovor – zhodnocení a doporučení dalšího postupu, zaškolení rodičů

CENA 500 Kč

Vypracování odborné zprávy

Pro lékaře, PPP, SPC, vlastní potřebu

CENA 500 KčII. Terapie senzorické integrace

Diagnostika smyslového zpracování

Prvnímu diagnostickému setkání předchází  analýza anamnestického dotazníku a úvodní rozhovor s rodiči online.

2 diagnostická setkání – využití standardizovaného testu PSTIS 

Závěrečná zpráva – zhodnocení aktuálních potřeb klienta, doporučení dalšího postupu (např. další odborná vyšetření), navržení terapeutického plánu, zaškolení rodičů v provádění konkrétních cvičení a užívání pomůcek ke každodennímu procvičování.

CENA 4 000 Kč

Kontrolní vyšetření a konzultace 50 min.

Probíhá po 6-8 týdnech

Úvodní rozhovor – zhodnocení pokroků, úspěchů a obtíží

Individuální práce – využití senzorických pomůcek a terapeutických strategií podle obtíží klienta

Závěrečný rozhovor – doporučení dalšího postupu, zaškolení rodičů

Navazující  konzultaci musí předcházet diagnostika smyslového zpracování.

CENA 1 000 Kč


III. Poradenství ONLINE

Vstupní konzultace 50 min.

Vstupní konzultaci předchází analýza online dotazníku a zhodnocení zaslaných videí.

Úvodní rozhovor – anamnestický rozhovor - doplnění otázek z dotazníku, zhodnocení obtíží 

Individuální práce – využití pomůcek, online materiálů a terapeutických strategií podle obtíží 

Závěrečný rozhovor – zhodnocení aktuálních potřeb klienta, doporučení dalšího postupu (např. potřeby objednat se ke klinickému logopedovi v místě bydliště či podstoupit odborná vyšetření, objednat se na návaznou online konzultaci), navržení terapeutického plánu (strategií, pomůcek a konkrétních cvičení).

CENA 1 200 Kč

Navazující konzultace 30 min.

Úvodní rozhovor – zhodnocení pokroků, úspěchů a případných obtíží

Individuální práce – využití rozličných pomůcek, online materiálů a terapeutických strategií podle obtíží klienta

Závěrečný rozhovor – doporučení dalšího postupu, zaškolení rodičů

Navazující online konzultaci musí předcházet konzultace vstupní.

CENA 500 Kč

Chcete se objednat na konzultaci ?

Fotogalerie