KLINICKÁ LOGOPEDIE & TERAPIE SENZORICKÉ INTEGRACE

SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

Pomáháme rodinám vybudovat podpůrné prostředí pro jejich děti na cestě k jejich plnému rozvoji.

Komunikace je jednou z našich nejdůležitějších celoživotních dovedností. 

Logopedická péče může dětem pomoci dosáhnout komunikačních milníků odpovídajících jejich věku, jasně vyjádřit své myšlenky, pocity a nápady, porozumět řeči ostatních a sociálně se rozvíjet. Přispívá také k jejich studijním úspěchům a emoční vyrovnanosti. 

A ještě mnohem víc!


Jak pracujeme?

V případě, že máte pochyby o zdravém řečovém vývoji Vašeho dítěte, prvním krokem je zarezervovat si termín VSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ. V e-mailu Vám do 2 dnů dorazí DOTAZNÍK a pokyny k platbě. 

Odborník poté při setkání (prezenčně či online) posoudí vývoj komunikace a smyslového zpracování vašeho dítěte a doporučí, zda by vašemu dítěti mohly pravidelné konzultace prospět. Naše služby jsou nezávazné a není k nim zapotřebí žádanky od lékaře.

Součástí vstupního vyšetření s dítětem je zhodnocení vývoje zejména v oblasti komunikace a senzorické integrace, stanovení terapeutického plánu a zaškolení rodičů v provádění konkrétních cvičení a užívání pomůcek ke každodennímu procvičování. Při navazující konzultaci zhodnotíme pokroky a případné obtíže a navrhneme další postup. Pro každé dítě vytváříme plán odpovídající jeho individuálním potřebám a využíváme terapeutické metody ověřené výzkumy.

Včasná intervence zejména do 3 let věku života zlepšuje vývojové trajektorie pokud jde o zdraví, komunikaci, senzomotorický, kognitivní, sociální a emoční vývoj.

Jak s námi funguje ONLINE poradenství?

1. ETAPA

Po rezervaci obdržíte do 2 dnů e-mail s podrobnými informacemi k uhrazení konzultace. Ke vstupní konzultaci není zapotřebí žádanka od lékaře.


2. ETAPA

Vyplnění zaslaného dotazníku a nahrání videí do chráněného úložiště nejpozději 3 pracovní dny před plánovanou vstupní konzultací.

3. etapa

Po připsání platby na náš účet obdržíte potvrzení o zaplacení a odkaz na video hovor (Google Meet, Skype). Těšíme se na viděnou!

Chcete nás kontaktovat?